Bedrijf

Detectives Consult

Diensten

Bedrijfs onderzoeken

PARTNER VAN ONDERNEMERS

Onze peroonlijke aanpak maakt het verschil!

Soorten - Bedrijfs onderzoeken

Privé detective - bedrijfsonderzoeken

Zakelijke onderzoeken

Risico’s en kansen wanneer miljoenen op het spel staan.

Lees verder..

Privedetective - namaak - grijze markt

Grijze markt en namaak

Fabrikanten en licentiehouders ontdekken vaak dat hun producten verschijnen in een marktgebied of in distributie- kanalen waarvoor ze niet bedoeld zijn. Lees verder..

Privé Detective - Employment screening

Employment screening - Antecedentenonderzoek

Screening van management en personeel past in elk globaal risicobeleid dat ernaar streeft om de organisatie te vrijwaren

van (interne) criminalieit.

Lees verder..

Privé-detective - bedrijfscriminaliteit

Bedrijfscriminaliteit

Het opsporen van bedrijfs-criminaliteit en vijandige acties.

Lees verder..

Privé detective - Diefstal in bedrijf

Diefstal van bedrijfs -bezittingen

Een bedrijf kan er zich bewust van worden dat de eigen informatiegegevens in gevaar gebracht worden. Lees verder..


Privédetective - winkeldiefstal

Personeelswinkeldiefstal - Interne criminaliteit

Zo’n 40% van de winkel -diefstallen wordt gepleegd door eigen medewerkers.

Lees verder..

Privedetective - concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Een onderzoek naar schending van het concurrentiebeding.

Lees verder..

Privé Detective - zakelijk bedreigingen

Bedreigingen en vijandige handelingen

Omwille van de steeds afnemende loyauteit tussen instellingen en hun werknemers.

Lees verder..

Privé Detective - advocaten

Procesvoering

Het opsporen van vitale feiten voor een strategie in procesvoering.

Lees verder..

Privé detective - inbreuken op patenten

Inbreuken op patenten en handelsmerken

Inbreuken tegen en discussies over patenten en handels-merken. Lees verder..

Privé Detective - Bedrijf - seksuele intimiteiten

Ongewenste seksuele intimiteiten en ander misbruik bij het personeel

In dit tijdperk van wijzigende zeden en toenemende complexe verhoudingen op het werk-terrein. Lees verder..

Privé detective - zakelijke onderzoeksmethodes

Zakelijke onderzoeks- methodes

Het verzamelen van bewijs- materiaal of het vastellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten. Lees verder..


Wij kunnen u helpen


Wij helpen cliënten bij het vaststellen en omgaan met risico’s, het evalueren van private en commerciële aangelegenheden en het formuleren van strategieën om tegemoet te komen aan een brede waaier van gebeurtenissen, dit alles door het combineren van informatieverzameling, onderzoek en - analyse met onze unieke jarenlange ervaring en kennis.


Detectives Consult heeft een externe groep medewerkers, zowel vrouwelijke als mannelijke medewerkers samengesteld met een unieke mengeling van talent en ervaring, professionelen met aanzienlijke achtergronden op het gebied van onderzoekstechnieken, crisismanagement en preventie.


Deze diensten worden allen ondersteund door een geavanceerd technologisch hulpsysteem.

Een netwerk van toegewijde en gespecialiseerde partners en bureaus.


L O C A T I O N S

KORTRIJK


President Kennedypark

8500 Kortrijk / Courtrai

BRUGGE


Kapellestraat

8020 Oostkamp

GENT


Akkerhage

9000 Gent

BRUSSEL


Drukpersstraat / rue de la Presse

1000 Brussel / Bruxelles

ANTWERPEN


Gerard le Grellelaan

2020 Antwerpen

HASSELT


Kattegatstraat

3500 Hasselt

LEUVEN


Brusselsestraat

3000 Leuven

MOESKROEN


Grand-place

7700 Moeskroen/Moucron

DOORNIK


Rue de Maire

7503 Froyennes

MONS


Avenue Melina Mercouri

7000 Bergen/Mons

CHARLEROI


Chaussée De Courcelles

Gosselies, 6041 Charleroi

LIEGE


Place des Guillemins

4000 Liege

NAMUR


Rue du Premier Lanciers

5000 Namur

"Het kantoor is zowel actief in het binnen- en buitenland in samenwerking met buitenlandse partners"

ibz

Wij werken enkel via vergunde privédetectives erkend door de Fed. Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, H.H. 14.1677.03.

Copyright © 2016 by "Detectives Consult"  ·  All Rights reserved

Detectives Consult

Contact

+32 (0) 472 010035 (7/7)

+32 (0) 475 702955

This site uses cookies. By continuing your visit to this site, you accept the use of these cookies.

Read more
Accept